Av. Ali Uçar

Partner Avukat

Miras Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku

43793 / İstanbul Barosu

İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi - Uluslar arası Ticaret Hukuku - Yüksek lisans, University of Connecticut - American English

İngilizce

Partner Lawyer

Inheritance Law, Corporate Law, Business Law

43793 / Istanbul Bar Association

Istanbul Kultur University, Istanbul Kemerburgaz University - International Commercial Law - Master's degree, University of Connecticut - American English

English