Av. Damla BAŞKIR

Avukat

Sözleşme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

56766/ İstanbul Barosu

Marmara Üniversitesi

İngilizce

Attorney

Contract Law, Corporate Law,İntellectual Property rights, Personal Data Protection Law

56766/ Istanbul Bar Association

Marmara University

English