Av. Ece ÖNCÜ

Avukat

Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Hukuki Danışmanlık, Sözleşme Hukuku

52082 / İstanbul Barosu

İstanbul Ticaret Üniversites, İstanbul St. Giles International - American

İngilizce

Lawyer

Corporate Law, Business Law, Legal Counselling, Law of Contract

52082 / Istanbul Bar Association

Istanbul Commerce University, Istanbul St. Giles International - American

English